Asociatia Gloria Pro Deo Romania

Sediu Social Comuna Produlesti, Nr. 442, Judetul Dambovita, Cod Postal: 137375

înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, la Grefa Judecătoriei Gaesti sub nr. 685/232/200

Cod Unic de Inregistrare Fiscala : 25885250;

Cont: IBAN RO46RNCB0133111407660001, Cod Swift: RNCBROBU

Contact: Administrator: Dumitru Costin; Email: costin.gloriaprodeo@gmail.com ;

Tel: 0040787884398


Visits: 1 Visits: 50310