In domeniul Asistentei Sociale si Social-Medicale obiectivele Asociatiei sunt:

 • furnizarea de servicii de asistenta sociala primara, specializata si social-medicala, conform tipologiei serviciilor sociale prevazute de legislatie, pentru: familie, copii, tineri, varstnici, persoane cu dependenta de droguri, persoane si grupuri aflate in situatii de risc, persoane si grupuri defavorizate si/sau marginalizate.

Activitati:

 • ingrijirea batranilor la domiciliu
 • ingrijirea persoanelor institutionalizate ( batrani, bolnavi, etc); ( aceasta activitate are loc dupa inchierea parteneriatelor de colaborare cu diferite institutii publice de asistenta sociala si medicala)
 • efectuarea de anchete sociale
 • consilierea persoanelor dependente de droguri, defavorizate sau marginalizate
 • acordarea de sprijin material si financiar

In domeniul Asistentei si Dezvoltarii Comunitare obiectivele Asociatiei sunt:

 • Asistenta in dezvoltarea comunitatilor rurale, urbane sau multi-etnice prin intensificarea cooperarii intracomunitare, programe de pregatire a voluntarilor, schimb de bune practici si dezvoltare organizationala.
 • Regenerarea zonelor rurale si urbane aflate in dificultate prin dezvoltarea de programe de instruire vocationala si reinstruire, recrutare si pregatire de voluntari si dezvoltare organizationala.

Activitati:

 • dezvoltarea de programe in vederea instruirii vocationale si reinstruire, recrutare si pregatire de voluntari
 • Programe de asistenta si dezvoltare durabila in domeniile de activitate ale Asociatiei ( Asistenta Sociala, Educatie, Cultura, Religie, Dezvoltare Organizationala, Cercetare Interdisciplinara, Mediu)

In domeniul Educatiei si Cercetarii Interdisciplinare obiectivele Asociatiei sunt:

 • Dezvoltarea solidaritatii si promovarea tolerantei printre oamenii cu care lucram in vederea coeziunii sociale in spatiul romanesc
 • Dezvoltarea unui context prielnic al dialogului interconfesional pe baza principiilor “unitate in diversitate”, respect si toleranta fata de convingerile fiecaruia.
 • Colaborarea interconfesionala care poate contribui la bunul mers al societatii romanesti si europene.

Activitati:

 • Programe de educatie si training in domeniile de activitate ale Asociatiei ( Asistenta Sociala, Asistenta si Dezvoltare Comunitara, Dezvoltare Organizationala, Cultura, Mediu)
 • Programe de promovarea dialogului intre teologie si stiinta la nivelul institutiilor de invatamant si cercetare ( Seminarii si Conferinte in domeniul Creationismul Stiintific)
 • Programe de cercetare in domeniul dialogului interdisciplinar teologie-stiinta
 • Campanii publice de promovare a dialogului interdisciplinar; Editarea si tiparirea de lucrari de specialitate.

In domeniul Culturii, obiectivele Asociatiei sunt:

 • Promovarea dialogului inter-cultural, inter-etnic si interconfesional
 • Promovarea dialogului intre valorile culturii europene si autohtone, prin programe de turism cultural european, schimburi interculturale cu alte comunitati si proiecte de parteneriat cu institutii din Comunitatea Europeana.

Activitati:

 • Programe de cercetare si educatie in domeniul dialogului inter-cultural, inter-etnic si interconfesional
 • Organizarea de tabere si programe in vederea pregatirii voluntarilor, dezvoltarea personala, educatie pro-activa si cresterea nivelului de implicare in comunitate
Visits: 1 Visits: 50097